Ny bänkskiva? Var noga med monteringen!

Publicerad: 18/09/17

Förbered montering genom att kontrollera att bänken är monterad i en helt vågrät linje. Detta kontrolleras bäst med ett vattenpass. Avemballera skivorna försiktigt om ni inte redan gjort det. Glöm inte att alltid hantera bänkskivan med bänkkanten vinklad nedåt. Om bänkskivan kommer med vask ska aluminiumfolie monteras på undersidan av vaskens framkant. Gör samma sak vid diskmaskinen – detta för att skydda mot ånga och luft. Skär av eventuell folie om det skulle sticka ut från bänkskivan.

Bänkskivan är nu redo för montering och placeras på bänkskåpen för kontroll. Om bänkskivan går över ett hörn så medföljer en styrlist i plast. Skär till styrlisten och montera i noten. Det är viktigt att alltid göra en provskarvning innan slutgiltig montering. Lägg sedan fogmassa i skarven, fogmassan ska vara synlig i hela skarvens längd.

Montera sedan kopplingsbeslag från skåpets undersida med mjuka vridmoment. Skrapa sedan bort den överflödiga fogmassan och torka av med en blöt trasa. Understödslist monteras parvis med skruvar vilket gör det möjligt att justera skruven. Vid nivåskillnad mellan bänkskivorna så kan höjden justeras undertill genom att kila medföljande laminatbitar. Resterande monteringsskruvar till bänkskivan sätts därefter på plats underifrån för att fästa bänkskivan med skåpen.

Vid montering av gavel är det viktigt att provskarva innan slutlig montering. Innan gaveln är redo så måste de justerbara fötterna monteras. Smalfogmassa appliceras i skarven efter att provskarv är gjord. Applicera aluminiumfolie på kanten vid urtaget för häll, även här för att skydda mot ånga och luft.

Innan bänkskivan är redo att användas så skall den rengöras med Surface Cleaner. Låt vätskan verka i 5 minuter innan ni tvättar av med vanligt vatten.

Violá!

Att renovera kök bjuder på många knepiga moment. Besök vår sida tillägnad drift & skötsel för fler monteringsguider.


Mer inspiration